13 March 2017

Nađimo se na ISH

Hala 10.1 C20
KONCEPT ŠTANDA

Caleffi dolazi na sajam  ISH u Frankfurt ne samo sa ciljem da predstavi nove proizvode (kojih ima mnogo), nego i sa željom da se predstavi kompanija sa svojim vrednostima, snovima, kao i da predstavimo ljude koji čine Caleffi i njihova radna mesta.

Pri samom pogledu vidi se značaj koji se pridaje "napravljeno u Italiji": tačan izbor boja bela, crvena i zelena kao dominantne i kao simbol strateškog izbora, Caleffi-jev su izbor već 56 godina.

Još jedan cilj koji smo postavili je dovođenje matične firme bliže, čak možemo reči i fizički, na međunarodnom tržištu. Pmoću "Experience" zida Caleffi namerava da predstavi kratak prikaz organizacije i omogući uvid u korporativni indetitet i etičku srž kompanije. U pitanju je veliki crveni zid na kome se nalazi led displej od 7 metara. Dizajniran tako da posetioci mogu videti projekcije italijanskih proizvodnih pogona i logističkih centara, prikazani vrhunskom grafikom i propratnim komentarima.

Crveni zid u suštini prestavlja CUBOROSO, koji je srce koje sa sobom donosi nove proizvode i projekte skoro jednu deceniju.

Caleffi je odlučio da ga donese na sajam u Nemačku i prikaže publici potpuno nov način: korišćenje snage digitalnom komunikacijom, govori nam o karakteru kompanije i konstantnom ulaganju u istraživanje i razvoj.

 

Štand se sastoji od tri glavne funkcionalne oblasti, od kojih svaka ima specifično arhitektonsko i simbolično značenje:

OBLAST SA PROIZVODIMA > PROIZVODNJA

Industrijski karakter korišćenih tehnika i materijala prikazanih ovde snažno indetifikuju Italijanski inženjering kompanije koja stalno raste i globalno se širi. Proizvodno jezgro je nepromenjeno, dok je propustljivost na svetskom tržištu poboljšana i ponuda Caleffi komponenti za grejanje i sanitarne sisteme u potpunosti odgovara potrebama jednog promenljivog tržišta.

Na žalost paviljon 10.1 frankfurtskog sajma ne dozvoljava nam da gradimo u visinu, tako da smo se potrudili da iskoristimo horizontalni raspoloživi prostor koristeći panele koji opisuju naše oblasti sa proizvodima i novim instalacionim sistemima.

CUBOROSSO > INOVACIJA I OBUKE

Ovo je novina: CUBOROSSO je srce koje sa sobom donosi nove proizvode i projekte skoro jednu deceniju. Caleffi je odlučio da donese na sajam i prikaže publici potpuno nov način: korišćenje snage digitalnom komunikacijom koja nam pruža emocijalno iskustvo, govori nam o karakteru kompanije i konstantnom ulaganju u istraživanje i razvoj. Iako je manja verzija sa sajma MCE2016, i dalje prestavlja ključno mesto od kojeg se ostale oblasti štanda radijalno šire prostorom.

OBLAST GOSTOPRIMSTVO > BRIGA O KUPCIMA

Briga i želja da se uspostavi sinergijski odnos sa gostom pronađen je u savršenom ambijentu, koji je udoban, uređen u toplim i udobnim materijalima. Želimo da to bude prijatan trenutak,

DOĐITE I POSETITE NAS: Hala 10.1 C20!
Više informacija o ISH 2017 ovde