01 February 2016

Ispusna slavina za radijatore i zidne kotlove

Ispusna slavina omogućava lako ispuštanje vode sadržane u radijatoru, zahvaljujući podužetku (klipu) koji se nalazi u slavini. Ispusna slavina se postavlja na donji priključak radijatora. Kada se ispusno crevo postavi na slavinu (pričvrsti za slavinu), ono se zajedno sa klipom izvlači onoliko koliko dopušta spoljna zaptivka i time je omogućeno pražnjenje radijatora.

1. Ukloniti zaštitnu kapu
2. Pričvrstiti ispusno crevo
3. Povući ispusno crevo, a njegov drugi kraj staviti u lavor.

Serija 560 ... Ispusna slavina za radijatore i zidne kotlove