13 March 2017

ISH proizvodi - Serija 6000 LEGIOMIX 2.0

Funkcija novog LEGIOMIX 2.0 hibridnog elektronskog mešnog ventila je da reguliše temperaturu tople sanitarne vode, u cilju sprečavanja opekotina, istovremeno garantujući efikasnu dezinfekciju protiv Legionele.

Novi LEGIOMIX je u stanju da reguliše temperaturu tople vode koja teče do raznih tačaka u domaćinstvima u kojima se ona koristi, zahvaljujući brzoj reakciji senzora mehaničkog mešnog ventila, koji kontroliše zatvarač ventila i reguliše dovod tople i hladne vode kako bi održao zadatu temperaturu

Mehanički mešni ventil efikasno upravlja elektronskim pogonom  na osnovu signala koji dolazi iz temperaturnih sondi i pod kontrolom određenog regulatora, prilagođava zadatu temperaturu mešane vode.

Elektronski regulator montiran na pogon omogućava upravljanje fazom prevencije legionarske bolesti, tako što korisniku dozvoljava da odabere temperaturu, trajanje i trenutak u kojem će se obavljati ciklus dezinfekcije. LEGIOMIX se može instalirati ili u vertikalnom ili u horizontalnom položaju, zahvaljujući praktičnom pogonu koji se može okretati kako bi se olakšalo očitavanje i kontrola operacija.