13 March 2017

ISH proizvodi - serija 230 DYNAMICAL

Novi DYNAMICAL ventil je projektovan tako da obezbeđuje odgovarajući protok za radijatore kada uslovi sistema i sobna temperatura variraju.

Ovaj predpodešeni termostatski ventil sa dinamičkom kontrolom diferencijalnog pritiska ograničava maksimalni protok prema radijatoru do nominalne vrednosti.

Ventil radi bez obzira na operativne uslove glavnog sistema i podešava protok prema ambijentalnim zahtevima zahvaljujući termostatskoj glavi.

U velikim sistemima, ovi ventili mogu kontrolisati protok u zavisnosti od uslova okoline (prisustvo ljudi, grejanje od direktnog sunčevog zračenja ili drugim izvorima energije).

Glavni sistem je, dakle, u dinamičkom stanju koji varira u kontinuitetu, stoga u takvim okolnostima jednostavan radijatorski ventil sa predpodešavanjem možda neće biti dovoljan da ograniči nominalni protok čak i u uravnoteženom sistemu.

DYNAMICAL je jedinstven jer radi nezavisno od uslova glavnog sistema i održava protok u visini nominalne vrednosti.

Caleffi dinamički radijatorski ventili imaju novu dinamičku komponentu ugrađenu unutar kompaktnog tela ventila, strogo projektovanu prema Caleffi standardu.