05 April 2016

DIRTMAGSLIM

Na sajmu - MCE 2016 u Milanu predstavljen je potpuno nov DIRTMAGSLIM

PREUZMITE REKLAMNI FLAJER

NOVI ODVAJAČ NEČISTOĆE –  PRIMENA
Poslednjih nekoliko godina ekonomska situacija u celoj Evropi je dovela do ograničenog broja novih građevinskih projekata i shodno tome instalacija za grejanje i klimatizaciju.

U isto vreme vidimo da se konkretno u zakonskom smislu promoviše zamena postojećih sistema sa modernim kondenzacionim kotlovima. Ovo je trenutak  gde DIRTMAGSLIM stupa na scenu: ako, kao što se dešava u većini slučaja, projekat obuhvata zamenu kotla i ugradnju  termostatskih ventila, izvođači imaju ograničene mogućnosti u modifikaciji postojećih komponenti sistema. Kao početna mera potrebno je isprati sistem, ali ova mera ni na koji način ne sprečava ponovnu kontaminaciju fluida sa metalnim česticama poreklom od metalnih radijatora i čeličnih cevovoda – problem koji ima tedenciju da se poveća sa starošću sistema. Takve nečistoće mogu imati veoma štetne efekte na kotlu, prvenstveno utiču na rad:

  • pumpe sa promenljivom brzinom,
  • izmenjivača gasnog kotla i
  • izmenjivača za STV.

To dovodi do potrebe za magnetnim odvajačima nečistoće, t.j. uređajima koji mogu da presretnu nečistoću u sistemu korišćenjem fizičkog principa slobodnog pada usled sile gravitacije. Unutrašnji element je sastavljen od skupa radijalno postavljenih mrežastih površina, projektovan tako da odvaja nečistoću uz mali pad pritiska u odnosu na konvencionalne odvajače. Konačno integrisani magnetni efekat pomaže u odvajanju i sakupljanju gvozdenih čestica veličine od 5-10 mikrona.

Na žalost, da bi se jedan ovakav uređaj ugradio često nedostaje fizičkog prostora. Konvencionalno alternativno rešenje podrazumeva instaliranje Y filtera na povratu sistema u bojler. Iako je tačno da je ova komponenta rešenje kad postoji malo prostora, bez pravilnog održavanja, povećan pad pritiska će dovesti do povećanja potrošnje električne energije potrebne za cirkulaciju toplotnog fluida.

 

Novi kompaktni odvajač nečistoće sa magnetom DIRTMAGSLIM je odlično rešenje za ugradnju u vrlo ograničenom prostoru.  Ako su priključci novog kotla usklađeni sa zidnim priključcima, što je retka pojava kod projekata renoviranja iako predstavlja normu za nove instalacije, priključak je napravljen kao što je prikazano na slici.

Ako se novi kotao instalira na mestu starog kotla, konfiguracija priključaka će gotovo sigurno biti drugačija: u ovom slučaju priključci se prave korišćenjem fleksibilnih cevi. Takođe u ovakvoj situaciji odvajač nečistoće DIRTMAGSLIM može da se instalira u optimalnom položaju.

 

 

 

Odvajač nečistoće sa magnetom DIRTMAGSLIM odvaja i sakuplja nečistoću prisutnu u fluidu zahvaljujući unutrašnjem elementu (pregradi) koji se nalazi u struji fluida.

Ovaj unutrašnji element izaziva turbulentno kretanje fluida zahvaljujuči kome nečistoća prelazi u komoru za sakupljanje nečistoća, usled smanjene brzine fluida čestice bivaju zarobljene i ne mogu da se vrate u strujni krug. Ovaj princip rada omogućava minimalni pad pritiska uređaja. Efekat odvajanja nečistoća je poboljšan prisustvom magnetnog prstena.

 

 

 

 

 

 

 

Asortiman

Serija 5451 ... DIRTMAGSLIM - Odvajač nečistoće sa magnetom za ugradnju ispod kotla. 3/4” M - Ø 18
Serija 5452 ... DIRTMAGSLIM - Odvajač nečistoće sa magnetom za ugradnju ispod kotla. 3/4” M x 3/4” Ž