19 February 2016

DIRTMAGPLUS

ZAŠTITITE SISTEM KAKO BI ZAŠTITILI VODU
Višenamenski uređaj se sastoji od odvajača nečistoće i filtera. Odvajač nečistoće razdvaja nečistoće prisutne u vodi zahvaljujući unutrašnjem elementu i zadržava čestice gvožđa zahvaljujući dejstvu dva magneta. Filter odvaja nečistoću zahvaljujući mehaničkoj selekciji čestica na osnovu njihove veličine preko posebne filter metalne mreže. Maksimalna efikasnost odvajanja čestica se postiže u prvom prolazu.

  • Kombinovanom akcijom filtera i odvajača nečistoće zagarantovana je maksimalna efikasnost odvajanja nečistoće unutar sistema u prvom prolazu.
  • Odvajač nečistoće, pozicioniran uzvodno od filtera, odvaja nečistoću uz jako mali pad pritiska.
  • Može biti instaliran na horizontalnim ili vertikalnim cevima zahvaljujući zglobnoj spojnici.
  • Izuzetno brzo i lako čišćenje čak i tokom rada sistema, zahvaljujuči pokretnom magnetom prstenu, velikoj komori za sakupljanje nečistoće i slavine za ispuštanje nečistoća.
  • Kaseta filtera opremljena je filterom sa mrežom od nerđajućeg čelika sa sitnijim otvorima za inicialno čišćenje (plavi) i filterom sa mrežom sa većim otvorima (sivi) za održavanje koji se može kupiti odovjeno.

 

 

 

 

 


 

VIŠE INFORMACJA