14 September 2015

DIRTMAG - Odvajač nečistoće sa magnetnim prstenom

Hvatač nečistoće odvaja sitne čestice koje kruže u zatvorenim krugovima sistema, pogotovo one sastavljene od peska i mulja, uz veoma mali pad pritiska. Nečistoće se skupljaju u velikoj komori za odvajanje, tako da čišćenje i pražnjenje nije prečesto i moguće je i za vreme rada sistema.
Serija hvatača nečistoća DIRTMAG takođe poseduje i magnetni prsten, koji omogućava odvajanje željeznih nečistoća.
Izrađen je od  kompozitnih materijala veoma pogodnih za rad u klimatizacionim sistemima, jednostavan je za montažu, budući da može biti instaliran na horizontalnim i vertikalnim deonicama cevovoda.

Princip rada
Princip rada hvatača nečistoće s magnetom se temelji na kombinovanom delovanju nekoliko fizičkih fenomena.
Unutrašnji element je sastavljen od skupa radijalno postavljenih mrežastih površina. Kada nečistoće prisutne u vodi dođu u dodir s takvim površinama, odvajaju se i skupljaju u donjem delu uređaja.
Željezne nečistoće se takođe zadržavaju u telu hvatača zahvaljujući delovanju dva magneta koji se nalaze u spoljnjem prstenu koga je moguće skidati sa tela.
Velika unutrašnja zapremnina uređaja DIRTMAG usporava tok radnog fluida i time omogućava lakše odvajanje nečistoća.
Pomoću ispusne slavine vrši se ispuštanje nečistoća, što se može obaviti i za vreme rada sistema.

Serije 5453 ... DIRTMAG - Odvajač nečistoće sa magnetnim prstenom

Tehnička brošura