08 Jul 2016

BALLSTOP – Loptasti ventil sa ugrađenim nepovratnim ventilom

Funkcije i karakteristike


Loptasti ventil sa ugrađenim nepovratnim ventilom BALLSTOP predstavlja kombinaciju dva uređaja u jednot telu: loptasti zaustavni ventil i nepovratni ventil koji se nalazi unutar lopte zaustavnog ventila. Ova dvostruka funkcija omogućava bržu instalaciju ovakvog kompaktnog uređaja, a ujedno i manje potrebnog prostora na cevima za instalaciju istog.

 

BALLSTOP ventili su dostupni u dve verzije za različite potrebe:

  • sa crnim spoljašnjim prstenom za upotrebu u sanitarnim sistemima i
  • sa crvenim spoljašnjim prstenom za upotrebu u sistemima grejanja.

Neznatno povećanje pada pritiska usled značajnog povećanja protoka čini ih savršenim za upotrebu u sistemima grejanja. Materijali korišćeni za izradu serija 3230-332-333-334 su u skladu za zahtevima sertifikata WRAS i ACS za pijaću vodu. Zahvaljujući specijalnoj spojnici, klizni delovi nisu osetljivi na postojanje malo nečistoća u vodi ili na talog koji se formira kao rezultat dužeg perioda neaktivnosti. Trenutno zatvaranje i vodootporno zaptivanje su garantovani čak i sa malim podpritiskom.


Princip rada

Lopta ventila (1), sa leptir ručicom (6) ili ravnom ručicom (zavisno od dimenzije ventila), radi kao normalni zaustavni uređaj. Tokom normalne cirkulacije fluida u sistemu, pečurka ventila (2) gura nepovratnu oprugu (3) unutar nje, otvara prolaz i dozvoljava protok fluida.

Kada pritisak nizvodno poraste iznad vrednosti pritiska uzvodno, pečurka ventila gura u suprotnom smeru,( pritiska zaptivku na lopti (4)), sprečavajući povratni tok fluida.

Kada nema protoka, ventil je zatvoren zahvaljujući dejstvu nepovratne opruge. Pečurka ventila, zahvaljujući potisku koji proizvodi nepovratna opruga (3) i nizvodni pritisak, potpuno zatvara protok fluida pomoću specijalno oblikovane zaptivke (5) (koja se nalazi na zaptivnom sedištu lopte ili na pečurki ventila, zavisno od verzije).

 


Asortiman

Serija 3230 ... BALLSTOP - Loptasti ventil sa ugrađenim nepovratnim ventilom, sa leptir ručicom
Serija 3230 ... BALLSTOP - Loptasti ventil sa ugrađenim nepovratnim ventilom, sa ravnom ručicom
Serija 332 ... BALLSTOP - Loptasti ventil sa ugrađenim nepovratnim ventilom sa leptir ručicom
Serija 333 ... BALLSTOP - Loptasti nepovratni ventil sa ugrađenim nepovratnim ventilom sa osiguranjem protiv krađe
Serija 334 ... BALLSTOP - Loptasti ventil sa ugrađenim nepovratnim ventilom sa osiguranjem protiv krađe
Serija 327 ... BALLSTOP - Loptasti ventil sa ugrađenim nepovratnim ventilom za sisteme grejanja, sa leptir ručicom