70026

Ugradni ormarića PLURIMOD EASY sa razdelnikom za podno grejanje

Opis: 

Ugradni ormarića PLURIMOD EASY sa razdelnikom za podno grejanje.
Kućište od pocinkovanog lima i obojena vrata RAL 9010 za unutrašnju ugradnju.

Ormarić je opremljen sa:

- 2 para loptastih ventila of 3/4” M,
-  2 cevi za ispiranje sistema u prvom prolazu; Tmax 55 °C,
- 2 x 1” razdelnik serije 664, razdelnik u kompletu sa protokomerima i regulacionm ventilima (max 8 priključaka).

Opremljen kukucama za pozicioniranje vodomera serije 70005.

Downloads

Crteži:

Codice

No. derivazioni

Derivazioni

70026B

2

3/4”

70026C

3

3/4”

70026D

4

3/4”

70026E

5

3/4”

70026F

6

3/4”

70026G

7

3/4”

70026H

8

3/4”