4004

Tro-osni termostatski ventil i navijak - HIGH-STYLE. Leva verzija. Bele boje

Opis: 

Par se sastoji od:
- tro-osnog termostatskog ventila sa mogućnošću ugradnje termostatske glave serije 205;
- tro-osnog navijka;
- rozetne sa međuosnim razmakom 50 mm.
Centralni priključci.
Leva verzija.
Za spajanje sa spojnicama serije 437, 447, 681 i 679.
Bele boje.
pmax radni: 10 bar.
Tmin÷Tmax: 5÷100 °C.

Downloads

Crteži: 

Art.

Radijatorski priključak

Cevni priključak

Kv (m³/h) ventila

Kv (m³/h) navijka (p.o.)

Mala kutija

Velika kutija

400411

1/2"

23 p. 1,5

1,27

1,37

1

5

Slični proizvodi