226

Tro-osni navijak. Desna verzija. Hromiran. Za bakarne, jednoslojne i višeslojne plastične cevi

Opis: 

Tro-osni radijatorski navijak.
Desna verzija.
Hromiran.
Za bakarne, jednoslojne i višeslojne plastične cevi.
pmax radni: 10 bar.
Tmin÷Tmax: 5÷100 °C.

 

*Kvs: protok kroz ventil sa montiranom termostatskom glavom otvorenom do kraja.
Sertifikat EN 215 važi samo kod upotrebe termostatskih glava sreije 200000/200001 i 201, 204 na ventilima: 220, 221, 222, 223, 224, 225,226 i 227.

Downloads

Sertifikati: 

  • E028

Crteži: 

Art.

Radijatorski priključak

Cevni priključak

Kvs (m3/h)*

Mala kutija

Velika kutija

226452

1/2”

23 p.1,5

1,40

1 20

 

Slični proizvodi