166

Termostatska regulaciona jedinica za grejanje

Opis: 

Termostatska regulaciona jedinica za grejanje.
Sa izolacijom.
pmax radni: 10 bar.
Tmin÷Tmax primara: 25÷50 °C.
Tmax radna: 100 °C.
Napajanje: 230 V - 50/60 Hz.
Priključci: 1” Ž.
Priključci sa kotla: 1 1/2” M.
Međuosno rastojanje: 125 mm kao kod SEPCOLL-a.

Grupa je reverzibilna - moguće je premestiti razvod sa desne na levu stranu.

Downloads

Sertifikati: 

  • CE

Crteži:

Art.

Prilčjučci

Pumpa

Opseg podešavanja temperature

Mala kutija

Velika kutija

166600A2L

1” Ž 

UPM3S Auto L 25-60

25÷50°C

1

166601UPM

1” Ž

UPML 25-105

25÷50°C

1

166605A2L

1” Ž 

UPM3S Auto L 25-60

40÷70°C

1