559

SEPCOLL -Hidraulički odvajač - razdelnik. 2.

Opis: 

Hidraulički odvajač – razdelnik za sisteme grejanja. Telo od čelika, PN 6.
Sa izolacijom.
Priključci sa kotlom (glavni priključci): 1” Ž
Izlazni priključci sa spojnicama za sekundarni krug 1 1/2” sa navrtkom: dva iznad.
Tmin÷Tmax: 0÷110 °C.
U kompletu sa nosačima.

Downloads

  • Tehnička brošura

Crteži:

Art.

Međuosno rastojanje izlaza

Mala kutija

Velika kutija

559220

125 mm

1

-

 

Slični proizvodi