7941

Sanitarni sklop

Opis: 

Sanitarni sklop.
Za korisničke module serije 796, 799, 7900. 
Sastavljen je od:
- loptastih ventila sa ugrađenim nepovratnim
ventilom BALLSTOP 
- merača protoka (MI001), sa impulsnim izlazom 
- loptastog zaustavnog ventila sa M priključkom.

U skladu sa direktivom 2014/32/UE (MI001). 

Downloads

Codice

 

Q3 m3/h 

Peso impulso l/imp. 

794140

sanitario freddo 1/2”

2,5 

10

794141

sanitario caldo 1/2”

2,5 

10

794150

sanitario freddo 3/4”

4,0 10

794151

sanitario caldo 3/4”

4,0 10