675

Par priključaka

Opis: 

Par priključaka sa zaptivkama za priključivanje
jedinice serije 182 i razdelnika serija 662 i 664.

Downloads

Art.

 

Mala kutija

Velika kutija

675005

1 1/4" M x 1" M

1

-