661

Ormarić za razdelnike serija 662, 671 i 668…S1

Opis: 

Ormarić za razdelnike serija 662, 671 i 668…S1 i za termičke jedinice serija 182.
Komplet sa nosačima za podnu montažu.
Brava sa brzim zatvaranjem.
Od lima, obojenog.
Podesiva dubina od 110 do 150 mm.
Podesiva visina od 270 do 410 mm.

Downloads

Crteži:

BIM model

Art.

(v x š x d)

Mala kutija Velika kutija

661045

500 x 400 x 110–150

1 -

661065

500 x 600x 110–150

1 -

661085

500 x 800 x 110–150

1 -

661105

500 x 1000 x 110–150

1 -

661125

500 x 1200 x 110–150

1 -