553

Automatski dopunjač

Opis: 

Automatski dopunjač.
Podesivi, sa manometrom, filterom, ručnom slavinom i nepovratnim ventilom.
Konstrukcija ventila onemogućava taloženje kamenca.
Opseg regulacije: 0,2÷4 bar.
pmax ulazni: 16 bar.
Tmax radna: 65 °C.

 

Downloads

  • Tehnička brošura

  • Tehničko uputstvo

  • Deklaracija o usklađenosti

Crteži:

Art.

 

Mala kutija

Velika kutija

553540 

1/2” sa priključkom za manometar

1

10

553640 

1/2” sa manometrom

1

10