558

Automatska slavina za ekspanzionu posudu, sa ispusnom slavinom

Opis: 

Automatska slavina za ekspanzionu posudu, sa ispusnom slavinom.
pmax radni: 6 bar.
Tmax radni: 85 °C.

Crteži: 

Art.

 

Mala kutija

Velika kutija

558510

3/4”

1

50

Slični proizvodi