636

Aktuator za navojne regulacione ventile serije 636 - 24 V

Opis: 

Aktuator za navojne regulacione ventile serije 636. 
Napajanje: 24 V
Regulacioni signal: 2 tačke, 3 tačke, 0–10 V
Potrošnja struje: 8,7 VA. 
Klasa zaštite: IP 54. 
Vreme manevra: 60 s, 120 s. 
Tmin ambijenta÷Tmax amijenta: - 10÷55 °C. 

Downloads

Sertifikati: 

  • CE

Crteži: 

Art.

Napajanje

Nominalna sila
(N) 

 

Mala kutija

Velika kutija

636014 

24

500

1

-