559 SEPCOLL

3+1 za spoljnu upotrebu

Opis: 

3+1 za spoljnu upotrebu.

Hidraulički separator-razdelnik

Za sisteme grejanja i hlađenja.

Telo od čelika, PN 6.

Sa prethodno formiranom izolacijom.

1 1/4” Ž priključci ka izvoru energije.

1" M priključci ka sekundarnom krugu:

3 odozgo i jedan sa donje strane (ili obrnuto)

Opseg radne temperature: 0–100°C.

Opremljen držačima za pričvršćivanje.

Downloads

  • Tehnička brošura

  • Tehničko uputstvo

Crteži:

Code outlet centre distance Pack. Package

559031

90 mm

1 -