559 SEPCOLL

2 + 2 za spoljnu upotrebu

Opis: 

2 + 2 za spoljnu upotrebu.

Hidraulički separator -razdelnik za sisteme grejanje

i hlađenja. Telo od čelika, PN 6.

Sa prethodno formiranom izolacijom.

1 1/4 "Ž priključci ka izvoru energije.

1 "M priključci ka sekundarnom krugu:

dva sa gornje i dva sa donje strane.

Opseg radne temperature: 0–100 ° C.

Opremljen držačima za pričvršćivanje.

Downloads

  • Tehnička brošura

  • Tehničko uputstvo

Crteži:

Code Outlet centre distance Pack. Package

559022

90 mm

1 -