Hero_Politechnika

Otwarcie Laboratorium OZE na Politechnice Opolskiej

Data

27 lutego, na II Kampusie Politechniki Opolskiej, miało miejsce uroczyste otwarcie Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) Układy wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Ta nowa inicjatywa stanowi kamień milowy w rozwoju naukowym uczelni oraz współpracy z sektorem przemysłowym.

Uroczystego otwarcia dokonał prof. Marcin Lorenc, rektor Politechniki Opolskiej.

Inwestycja o wartości ponad pół miliona złotych jest wynikiem intensywnej pracy i współpracy między Politechniką Opolską a jej partnerami przemysłowymi firmami: Caleffi Poland Sp. z o.o.,  Galmet Sp.z o.o. oraz TECH Sterowniki.

To nie tylko laboratorium, ale przede wszystkim przestrzeń do rozwoju naukowego, praktycznych eksperymentów i kształcenia przyszłych specjalistów. Celem inicjatywy jest promowanie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie energetyki oraz przygotowanie studentów do wyzwań związanych z odnawialnymi źródłami energii.

W skład laboratorium, które mieści się na drugim kampusie uczelni w budynku Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki wchodzą nowoczesne stanowiska, które umożliwiają eksperymenty i badania w zakresie technologii odnawialnych źródeł energii.
Są to:

  • stanowisko do konfiguracji i badania układu grzewczego z pompą ciepła powietrze-woda
  • stanowisko do badania wentylacji mechanicznej z systemem rekuperacji, które demonstruje rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej i jakości powietrza w pomieszczeniach
  • stanowisko do badań nad turbinami wiatrowymi
  • stanowisko z instalacją fotowoltaiczną, które umożliwia praktyczne ćwiczenia z zakresu pracy z wyspowymi instalacjami fotowoltaicznymi, kluczowymi dla rozwoju zdecentralizowanych źródeł energii
  • stanowisko do eksperymentów z turbinami wodnymi, w tym z konstrukcjami Peltona, Francisa oraz typu śmigłowego 
  • stanowisko z kolektorem słonecznym, umożliwiające praktyczne zobrazowanie pozyskiwania i wykorzystywania energii cieplnej z promieniowania słonecznego. 

Dodatkowo, stanowiska zostały wyposażone w urządzenia pomocnicze, niezbędne w procesie produkcji energiii tablice edukacyjne.

 

Udział naszej firmy w projekcie to podkreślenie zaangażowania Caleffi w rozwój edukacji i technologii, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju energetycznego.
 
Relacja zdjęciowa

Fot poniżej, od lewej: prof. Marcin Lorenc - rektor Politechniki Opolskiej, prof. Andrzej Cichoń - dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej, Krzysztof Szmid - Kierownik sprzedaży Industrial & OEM firmy Caleffi, Mirosław Lewicki - kierownik marketingu firmy Galmet.

Otwarcie laboratorium OZE