Nederland

Breugelmansgaarde Enschede

Categorie
Woonwijk
Land
Nederland
Product
Verwarming

Primeur in Nederland
Gloednieuwe vuilafscheider bewijst meteen zijn meerwaarde

Ooit was de Breugelmansgaarde in Enschede een textielfabriek. Anno 2020 is het een beschermd stadsgezicht, dat is omgebouwd tot appartementencomplex, aangevuld met twee nieuwe gebouwen. Om klachten van bewoners over vervuiling te verhelpen besliste GEAS, energie service specialist uit Oost-Nederland, een beroep te doen op een gloednieuwe innovatie van Caleffi: DIRTMAGCLEAN®.

GEAS en Caleffi hebben al jarenlang een nauwe samenwerking. GEAS kiest er bewust voor om de units sets van Caleffi in heel wat projecten toe te passen. “De technische knowhow van het Caleffi-team speelt daarin een belangrijke rol. We kunnen open en eerlijk over een project te praten en krijgen steeds een eerlijk en correct advies te krijgen. Dat schept vertrouwen”, zegt Cees Bakker, projectleider bij GEAS.

Dat was in dit project niet anders. Op voorstel van Marc Heusinkveld, tTechnical mManager bij Caleffi, kon Bakker kennis maken met DIRTMAGCLEAN®. Heusinkveld: “DIRTMAGCLEAN® is een geautomatiseerde vuilafscheider en filter. Het systeem bestaat uit meerdere schijven waarop een filter is gemonteerd en waar het water langs wordt geleid.”
 

Automatische reiniging

DIRTMAGCLEAN® lost een vaak voorkomend probleem bij filters op. Heusinkveld legt uit: “Op het moment dat er veel vuil op de filter zit, neemt de volumestroom af en dus ook de capaciteit om te filteren. Na verloop van tijd is de filter helemaal dichtgeslibd en wordt het vuil dus niet meer gefilterd. De belangrijke troef van DIRTMAGCLEAN® is dat de unit continu het drukverschil meet, en zo een zicht behoudt op de vervuiling in de filter. Als een bepaalde grenswaarde wordt overschreden, treedt er automatisch een reinigingscyclus in werking.” Cees Bakker stemt in: “Voordien moest het vuil handmatig uit de vuilafscheiders verwijderd worden, nu verloopt dit proces volledig automatisch. Je hebt er geen werk meer aan, en dat laat toe om op mankracht en kosten te besparen.”

Caleffi verwacht bovendien dat het gebruik van DIRTMAGCLEAN® energiewinsten met zich zal meebrengen: “Er zal veel minder pompenergie nodig zijn om het water op de juiste plek te krijgen. Daarnaast zullenOok de warmteverliezen zullen drastisch teruglopen. Ook de eindgebruiker heeft dus baat bij deze innovatie”, voorspelt Heusinkveld.

In Breugelmansgaarde werden in totaal drie DIRTMAGCLEAN®-vuilafscheiders geplaatst. De exacte locatie ervan werd zorgvuldig uitgekozen in onderling overleg tussen GEAS en Caleffi. “Dat is belangrijk, want de plek waar je vuilafscheiders plaatst in het circuit heeft een belangrijke invloed op de efficiëntie ervan”, zegt Bakker. Heusinkveld is het daar volmondig mee eens: “Dat zien wij ook als onze taak: onze klanten begeleiden en voor elk product in specifieke omstandigheden de juiste oplossing voorstellen. In een complexe wereld als deze moeten we meer doen dan alleen maar producten verkopen.”
 

Aantal storingen drastisch teruggelopen

De toepassing van DIRTMAGCLEAN® in Enschede is gestart als pilot project en is dus één van de eerste projecten in uitvoering. DIRTMAGCLEAN® is voor Caleffi als een pasgeboren baby: het was één van de eerste keren dat het systeem in een externe installatie werd toegepast. “De testen in de fabriek deden het beste verhopen, maar toch is het altijd afwachten wat de resultaten op het terrein zullen zijn”, stelt Heusinkveld. Om niets aan het toeval over te laten zakten drie Caleffi-experts uit Italië af naar Enschede om de installatie en inbedrijfstelling te begeleiden. En met resultaat. Het aantal storingen en klachten is drastisch teruggelopen, bevestigt Cees Bakker: “DIRTMAGCLEAN® is een unieke oplossing. Het interne spoelmechanisme vind je bij andere fabrikanten nergens terug. En dus waren we meteen enthousiast – in die mate dat we zelfs al plannen smeden om DIRTMAGCLEAN® ook in toekomstige projecten toe te passen”, besluit hij.

Tekst door Filip van der Elst, Installatie & Bouw