11 Červen 2018

Recyklace obalů se stává pozitivním vstupem do rozpočtu (environmentálně udržitelného)

Ve společnosti Caleffi vyprodukujeme více než 100 tun obalových zbytků, které již není možné znova použít, ať už se jedná a zbytky z lepenky, či PE folie. Těmto číslům odpovídají signifikantní objemy, se kterými je třeba pracovat a redukovat je. V ročním shrnutí by je mohly tyto objemy nabývat až takto  důležitých a vysokých hodnot: ročně zabraných 60 000 m² odpsdovým materiálem, 3000 km naježděných vysokozdvižným vozíkem za účelem vyprazdňování těchto prostor, tisíce eur nákladů na svoz odpadu na skládky, a další tisíce odpracovaných hodin našich zaměstnanců v neproduktivních prostorech.

Jak vznikla potřeba věnovat se právě tomuto tématu?Přetavili jsme zvyk v příležitost. Poslouchali jsme své zaměstnance a jejich příběhy a myšlenky o tom, proč přepravovat kubík odpadu, vážící 30 kg, když bychom mohli vozit 10x více při stejném objemu. Jak vysvětlit zákazníkovi, že naše práce s odpadem má i pro něj svoji hodnotu? Vlastně samotná investice do tohoto programu nás posunula v očích společnosti do pozice firmy, která respektuje a životní prostředí a dbá na jeho udržitelnost.

Jak byl odpad řešen před tímto přelomovým krokem?​​​​​​​Společnost Caleffi třídila odpad do dvou typů speciálních kontejnerů rozmístěných pravidelně ve všech prostorech. Vysokozdvižné vozíky pak kontejnery vozily ke sběrným bodům. Každý kontejner tak přišel na řadu alespoň jednou týdně. Při jednoduchém pozorování bylo zjivné, že poměr hmotnosti odpadu k jeho transportovanému objemu byl velmi nízký. A to byl ten bod, který jsme se rozhodli zlepšit.

Jak jsme tedy přepracovali naše odpadové hospodářství?​​​​​​​

Díky kompaktním lisům umístěným v místech produkce odpadu se nám podařilo snížit objem produkovaného odpadu při jeho stejné hmotnosti.

Nejdříve jsme zmapovali potenciální sběrné body odpadu a množství produkovaného odpadu na každém z nich. V rámci této činnosti jsme jednotlivé body optimálně sdružovali tak, aby byly plně vytížené a současně pravidelnost práce na nich se snížila z denní na týdenní. Tam jsme poté umístili lisy a využili je v jejich plné síle.

Klíčovým krokem pro nás byl startovací 4 měsíční zkušební provoz s lisy v různých bodech různě zatížených produkcí odpadu. Tento krok byl nevyhnutelný, abychom  mohli na základě denního monitoringu lidské činnosti věnované odpadovému hospodářství vyhodnotit benefity (a úspěchy) při zavedení této významné změny. Již po devíti měsících od vzniku samotné ideje nainstalovalo Caleffi do své produkce plných 21 lisů.

Jak tedy měřit benefity tohoto programu?​​​​​​​
Pro recyklační program takového měřítka je přece nejzásadnější návratnost investic. Cíle definované divizí Logistiky byly následující:

  • snížit počet odpracovaných hodin potřebných na redukci odpadů o alespoň 60%;
  • snížit nájezd vysokozdvižného vozíku pro redukci odpadů o alespoň 70%;
  • snížit dodávku odpadů do jednotlivých sběrných míst o alespoň 60%;
  • nalézt finační návratnost při prodeji odpadového recyklovatelného materiálu.

A ten nejlepší výsledek?
Recyklováním 100% produkovaného odpadu se nám podařilo snížit emise do atmosféry o 300 tun CO2 (to odpovídá výsadbě 2000 stromům). To považujeme za zvláště důležitý aspekt, mluvíme-li o udržitelnosti životního prostředí.

Doposud získaná data působí velmi povzbudivě: za 5 měsíců jsme dostali z obvyklých 35 svozů produkovaného odpadu na pouhé 3. Toto zlepšení nás v Caleffi přece musí těšit.​​​​​​​

Z původní myšlenky, která může působit spíše jednoduše, vznikl projekt s aspekty, o kterých jsme přesvědčeni, že hrají důležitou roli: nejen rostoucí hodnota v očích zákazníka, který vidí, jak se nám daří tento projekt uskutečňovat, ale také je pro nás důležité být v popředí firem, pro které je udržitelnost životního prostředí stejně tak důležitá, jako obecně pro celou společnost.