13 Březen 2017

ISH výrobky - LEGIOMIX 2.0 série 6000

Funkcí nového hybridního směšovacího ventilu LEGIOMIX 2.0 je regulovat teplotu ve vnitřních rozvodech pitné vody tak, aby chránil před opařením a současně byl zajištěn efektivní průběh desinfekce rozvodů systému proti Legionářské nemoci.

Nový LEGIOMIX  je schopen regulovat teplotu horké vody proudící do rozličných odběrných bodů vnitřního rozvodu pitné vody za pomoci rychlého senzoru na mechanickém směšovacím ventilu, který svým uzávěrem reguluje dodávku teplé a studené vody tak, aby z něj odtékala voda o teplotě nastavené uživatelem.

Mechanický směšovací ventil je efektivně ovládán servopohonem, který pracuje na základě signálů přicházejících z teplotních čidel a nastavení specifického regulátoru. Takto modifikuje nastavenou teplotu směšované vody.

Elektronický regulátor, namontovaný na servopohon umožňuje spravovat prevenční fázi proti Legionářské nemoci tak, že je na uživateli smaotném, aby si stanovil teplotu, délku a čas provedení dezinfekčního cyklu. A co více, LEGIOMIX je možné instalovat jak v horizontální, tak i vertikální poloze díky praktickému servopohonu, na kterém lze orientovat odečítání bez ohledu na polohu.