13 Březen 2017

ISH výrobky - dynamical, série 230

Náš nový ventil DYNAMICAL byl navržen tak, aby zajistil odpovídající průtok radiátory i ve chvíli, kdy se teplota prostoru a podmínky otopného systému navzájem liší.

Tyto přednastavitelné termostatické ventily s dynamickým kontrolou diferenčního tlaku omezují maximální průtočné množství směrem do radiátoru na nominální hodnotu průtoku.

Takto ventil pracuje bez ohledu na provozní podmínky hlavního systému a díky propojení s termostatickou hlavicí moduluje průtok podle požadavků vně systému.

Ve velkých systémech tyto ventily regulují průtok na základě vnějších vlivů na vytápěný prostor (přítomnost osob, zvýšení teploty v důsledku přímého slunečního svitu, či působení jiných energetických zdrojů).

V systému, kde takto dochází k neustálým změnám podmínek by totiž běžný radiátorový ventil s přednastavením nemusel obstát při regulaci průtočného množství na jmenovitou hodnotu, ani kdyby byl tento systém vyvážen.

DYNAMICAL je jedinečný, protože pracuje nezávisle na podmínkách daných systémem a spolehlivě udržuje průtok roven jmenovité hodnotě.

Dynamické radiátorové ventily Caleffi mají uvnitř minimalistikého historického designu těla ventilu Caleffi dynamický ovládací komponent.