Rezervni polimerni uložak. Za seriju 128 - za veličine tela 1" i 1 1/4".

Idi na
041M8XXM.png
Preuzmi u visokoj rezoluciji

Opis proizvoda

Rezervni polimerni uložak. Za seriju 128 - za veličine tela 1" i 1 1/4".

Note

Rezervni AUTOFLOW® uložak u kompletu sa nalepnicom za lepljenje na telo AUTOFLOW® uređaja.

Crteži i specifikacije

Broj dela Upotreba Nominalni stepen protoka Raspon △p
3D modeli
Tekst tendera
Rezervni polimerni uložak. Za seriju 128 - za veličine tela 1" i 1 1/4". Nominalni stepen protoka: 1,80 m³/h. Raspon △p: 15–200 kPa.
3D modeli
Tekst tendera
Rezervni polimerni uložak. Za seriju 128 - za veličine tela 1" i 1 1/4". Nominalni stepen protoka: 2 m³/h. Raspon △p: 15–200 kPa.
3D modeli
Tekst tendera
Rezervni polimerni uložak. Za seriju 128 - za veličine tela 1" i 1 1/4". Nominalni stepen protoka: 2,25 m³/h. Raspon △p: 15–200 kPa.
3D modeli
Tekst tendera
Rezervni polimerni uložak. Za seriju 128 - za veličine tela 1" i 1 1/4". Nominalni stepen protoka: 2,5 m³/h. Raspon △p: 15–200 kPa.
3D modeli
Tekst tendera
Rezervni polimerni uložak. Za seriju 128 - za veličine tela 1" i 1 1/4". Nominalni stepen protoka: 2,75 m³/h. Raspon △p: 15–200 kPa.
3D modeli
Tekst tendera
Rezervni polimerni uložak. Za seriju 128 - za veličine tela 1" i 1 1/4". Nominalni stepen protoka: 3 m³/h. Raspon △p: 15–200 kPa.
3D modeli
Tekst tendera
Rezervni polimerni uložak. Za seriju 128 - za veličine tela 1" i 1 1/4". Nominalni stepen protoka: 3,25 m³/h. Raspon △p: 15–200 kPa.
3D modeli
Tekst tendera
Rezervni polimerni uložak. Za seriju 128 - za veličine tela 1" i 1 1/4". Nominalni stepen protoka: 3,5 m³/h. Raspon △p: 15–200 kPa.
3D modeli
Tekst tendera
Rezervni polimerni uložak. Za seriju 128 - za veličine tela 1" i 1 1/4". Nominalni stepen protoka: 3,75 m³/h. Raspon △p: 15–200 kPa.
3D modeli
Tekst tendera
Rezervni polimerni uložak. Za seriju 128 - za veličine tela 1" i 1 1/4". Nominalni stepen protoka: 4,25 m³/h. Raspon △p: 15–200 kPa.
3D modeli
Tekst tendera
Rezervni polimerni uložak. Za seriju 128 - za veličine tela 1" i 1 1/4". Nominalni stepen protoka: 4 m³/h. Raspon △p: 15–200 kPa.
3D modeli
Tekst tendera
Rezervni polimerni uložak. Za seriju 128 - za veličine tela 1" i 1 1/4". Nominalni stepen protoka: 4,5 m³/h. Raspon △p: 15–200 kPa.
3D modeli
Tekst tendera
Rezervni polimerni uložak. Za seriju 128 - za veličine tela 1" i 1 1/4". Nominalni stepen protoka: 4,75 m³/h. Raspon △p: 15–200 kPa.
3D modeli
Tekst tendera
Rezervni polimerni uložak. Za seriju 128 - za veličine tela 1" i 1 1/4". Nominalni stepen protoka: 5 m³/h. Raspon △p: 15–200 kPa.

Aplikacije

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi

Ova aplikacija omogućava određivanje veličine cevi i cevovoda za sprovođenje vode ili vazduha i izradu proračuna za njih, podjednako za hidraulična i pneumatska postrojenja.