Serija 639

Pomoćni mikroprekidači za aktuatore DN 40–DN 125 serije 639.

Idi na
639900.png
Preuzmi u visokoj rezoluciji

Opis proizvoda

Pomoćni mikroprekidači za aktuatore DN 40–DN 125 serije 639.
Podesive tačke intervencije.

Tehnički podaci

Raspon ambijentalne temperature: -30–50 °C
Raspon temperature za čuvanje u skladištu: -40–80 °C
Mogućnost opterećenja pomoćnog mikroprekidača (250 V): 1 mA...3 (0,5) A
Mogućnost opterećenja pomoćnog mikroprekidača (110 V (DC)): 1 mA...0,5 (0,2) A

Certifikati

CE

Crteži i specifikacije

Broj dela Upotreba
2D crteži
Preuzimanje
Preuzimanje
3D modeli
Preuzimanje
Preuzimanje
Tekst tendera
Pomoćni mikroprekidači za aktuatore DN 40–DN 125 serije 639. Podesive tačke intervencije. Raspon ambijentalne temperature: -30–50 °C. Raspon temperature za čuvanje u skladištu: -40–80 °C. Mogućnost opterećenja pomoćnog mikroprekidača (250 V): 1 mA...3 (0,5) A. Mogućnost opterećenja pomoćnog mikroprekidača (110 V (DC)): 1 mA...0,5 (0,2) A.

Aplikacije

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi

Ova aplikacija omogućava određivanje veličine cevi i cevovoda za sprovođenje vode ili vazduha i izradu proračuna za njih, podjednako za hidraulična i pneumatska postrojenja.