12 Januar 2022

Varnostna enota za bojler

Delovanje 
Te hidravlične varnostne enote se uporabljajo v domačih vodovodnih sistemih za zaščito bojlerjev.
Združujejo različne elemente z naslednjimi funkcijami:

  • varnostna - za preprečevanje previsokega nivoja tlaka medija
  • proti onesnaževanju - za preprečevanje povratka tople vode v glavni dovod hladne vode
  • zaporna funkcija - za izoliranje glavnega dovoda za namene vdrževanja in pregledovanja sistema.

Hidravlične varnostne enote so certificirane v skladu z evropskim standardom EN 1487, njihovo vgradnjo je treba izvesti skladno z veljavnimi predpisi.

Vgradnja

Paleta izdelkov

Serija 5261 ... Varnostna enota za bojler
Serija 5261 ... Varnostna enota za bojler z zapornim in nepovratnim ventilom za horizontalno montažo

Serija 319 ... Plastični izlivni sifon

Kontakt
Email: info.si@caleffi.com
Tel.: 05 6400 152