03 November 2017

Protikondenzacijski ventil

Kadar je temperatura povratne vode v kotel prenizka, njegove notranje površine podhladimo, posledica pa je kondenzacija vlage iz kuriva na notranjih stenah. Ta pojav je lahko tako močan, da so notranje stene kotla na trda kuriva dobesedno omočene, kondenz pa teče iz kurišča, kot da kotel pušča. Posledice so nastanek debelih katranskih oblog, pospešena korozija kotla, občutno zmanjšan izkoristek in celo vnetljivi dimni plini. Zato je kondenzacijo v kotlih na trda kuriva potrebno nujno preprečiti.

Rešitev je protikondenzacijski ventil

Deluje termostatsko in za funkcioniranje ne potrebuje dodatne energije. Temperaturo povratne vode lahko izbiramo po stopnjah in jo glede na razmere nastavimo na 45, 55, 60 ali 70°C. Ta regulacija je presenetljivo natančna, saj bo delovala v območju+/- 2°C. Ventil bo med obratovanjem zagotovil, da temperatura povratne vode v kotel ne bo padla pod nastavljeno vrednost. Najpomembnejša korist protikondenzacijskega ventila pa je daljša življenjska doba kotla in njegov visok izkoristek.

Montaža in spreminjanje nastavitve

Zaradi čiščenja, vzdrževanja ali izbiro temperaturnega območja delovanja termostata je potrebno odviti čep na ventilu in zamenjati termostatski del s primernim. Ohišje ventila ostane pri tem na svojem mestu. Vsi deli so izdelani iz medenine in so korozijsko odporni. Ventil lahko namestimo v poljubnem položaju, v predtočni ali povratni vod v kotel. Najprimernejša je montaža v povratni vod, pri čemer ventil samodejno primešava zadostno količino vode iz predtoka v povratni vod in s tem ves čas delovanja preprečuje podhladitev kotla.

Serija 280 ... Protikondenzacijski ventil

Naši proizvodi so vam na voljo pri:

Tapro trgovina d.o.o Ljubljana, Trbovlje

Martin d.o.o. Žalec, Celje, Ljubljana, Maribor, Ajdovšina, Šoštanj

Mavi d.o.o. Maribor, Ljubljana - Vič, Ljubljana - Bežigrad, Celje, Nova Gorica, Novo Mesto, Koper

Gal-1 d.o.o. Koper