559 SEPCOLL

SEPCOLL - Hidraulički odvajač-razdelnik. 2+2

Opis: 

Hidraulički odvajač - razdelnik za sisteme grejanja.
Telo od čelika, PN 6.
Sa izolacijom.
Priključci sa kotlom (glavni priključci): 1 1/4" Ž.
Izlazni priključci sa navrtkama za sekundarni krug 1 1/2" : dva iznad i dva ispod.
Tmin÷Tmax= 0÷100 °C.
U kompletu sa nosačima.

Downloads

Crteži:

Art.

Međuosno rastojanje izlaza

Mala kutija

Velika kutija

559222

125 mm

1

-