559 SEPCOLL

SEPCOLL - Hidraulički odvajač-razdelnik. 2+1

Opis: 

Hidraulički odvajač-razdelnik za sisteme grejanja.
Telo od čelika, PN 6.
Sa izolacijom.
Priključci sa kotlom (glavni priključci): 1" Ž.
Izlazni priključci sa navrtkama za sekundarni krug:
- dva sa donje strane: 1 1/2",
- jedan sa strane: 1" Ž.
Tmin÷Tmax= 0÷100 °C.
U kompletu sa nosačima.

Downloads

Crteži:

Art.

Međuosno rastojanje izlaza

Mala kutija

Velika kutija

559221

125 mm

1

-