7508

MODBUS opcija prenosa

Opis: 

MODBUS opcija prenosa.
Elektro i elektronske opcije se moraju naručiti zajedno sa meračima toplote na koje se dodaju.

Crteži:

Art.

 

750811