7558

Merač hlađenja

Opis: 

Merač hlađenja.
Serije merača CONTECA mogu se aktivirati putem softvera za evidenciju potrošnje toplotne i rashladne snage
kroz odvojene jedinice sa računanjem negativne temperaturne razlike.

Opcije se moraju naručiti zajedno sa meračima toplote na koje će biti povezane.

Downloads

Crteži:

Art.

Opis

755810

Merač hlađenja