309

Kombinovani sigurnosni ventil za temperaturu i pritisak

Opis: 

Kombinovani sigurnosni ventil za temperaturu i pritisak.
Telo od legure koja sprečava ispuštanje cinka CR.
Za sanitarnu vodu, za zaštitu bojlera.
Tfabrički podešen: 90 °C.
Kapacitet pražnjenja: 1/2"-3/4" x Ø 15: 10 kW.
3/4" x Ø 22: 25 kW.
Fabrički podešen: 3-4-6-7-10 bar.
Fabrički podešen po standardu EN 1490: 4-7-10 bar.

Downloads

Sertifikati: 

  • BUILDCERT
  • CE1115
  • WRAS

Crteži: 

Art.

 

 

Dužina sonde
(mm)  

Mala kutija

Velika kutija

309430 

1/2” M x Ø 15 

3 bar

100

1

20

309440 

1/2” M x Ø 15 

4 bar

100

1

20

309460 

1/2” M x Ø 15 

6 bar

100

1

20

309470 

1/2” M x Ø 15 

7 bar

100

1

20

309400 

1/2” M x Ø 15 

10 bar

100

1

20

309542 

3/4” M x Ø 15

4 bar

100

1

20

309530 

3/4” M x Ø 22 

3 bar

100

1

20

309560 

3/4” M x Ø 22

6 bar

100

1

20

309570 

3/4” M x Ø 22

7 bar

100

1

20

309500 

3/4” M x Ø 22 

10 bar

100

1

20

309435

1/2” M x Ø 15

3 bar

200

1

20

309445

1/2” M x Ø 15

4 bar

200

1

20

309465

1/2” M x Ø 15

6 bar

200

1

20

309475

1/2” M x Ø 15

7 bar

200

1

20

309405

1/2” M x Ø 15

10 bar

200

1

20

309547

3/4” M x Ø 15

4 bar

200

1

20

309535

3/4” M x Ø 22

3 bar

200

1

20

309565

3/4” M x Ø 22

6 bar

200

1

20

309575

3/4” M x Ø 22

7 bar

200

1

20

309505

3/4” M x Ø 22

10 bar

200

1

20

Slični proizvodi