665

DYNAMICAL® - Predmontirani dinamički razdelnik za panelno grejanje

Opis: 

Predmontirani razdelnik.
pmax radni: 6 bar.
Tmin ÷ Tmax: 5÷60 °C.
Međuosno rastojanje: 50 mm.

Sastavljen od:
- sabirnika sa ugrađenim dinamičkim ventilima za podešavanje protoka DYNAMICAL®
  sa mogućnošću montaže elektrotermičkih glava, sa opsegom podešavanja protoka 25÷170 l/h
  i zaustavnim ventilima;
- razdelnika u kompletu sa indikatorima protoka;
- završnog sklopa sa automatskim odzračnim ventilom i slavinom za punjenje/pražnjenje;
- čeličnih nosača sa mogućnošću montaže u ormarićima ili za montažu direktno na zid.

Downloads

Crteži:

Art.

Priključci

Broj izlaza

Izlazi

Mala kutija

Velika kutija

6656D1

1”

x 4

3/4” M

1

-

6656E1

1”

x 5

3/4” M

1

-

6656F1

1”

x 6

3/4” M

1

-

6656G1

1”

x 7

3/4” M

1

-

6656H1

1”

x 8

3/4” M

1

-

6656I1

1”

x 9 

3/4” M

1

-

6656L1

1”

x 10

3/4” M

1

-

6656M1

1”

x 11

3/4” M

1

-

6656N1

1”

x 12

3/4” M

1

-