636

Aktuator za prirubničke regulacione ventile serije 636 - 24 V

Opis: 

Aktuator za prirubničke regulacione ventile serije 636 - 24 V.
Artikli 636060 and 636080. 
Napajanje: 24 V. 
regulacioni signal: 2 tačke, 3 tačke, 0–10 V. 
Potrošnja struje: 3,5 VA. 
Klasa zaštite: IP 54. 
Vreme manevra: 80 s / 120 s. 
Tmin ambijenta÷Tmax amijenta: - 10÷55 °C. 

Downloads

Sertifikati: 

  • CE

Crteži: 

Art.

Napajanje

Nominalna sila
(N) 

Mala kutija

Velika kutija

636024 

24

1.000

1

-