Adapter za instaliranje termostatskog i termo-električnog aktuatora sa ventilima serije 338, 339, 401, 402, 425, 426, 421, 422, 455 i 456.

Idi na
F36077.png
Preuzmi u visokoj rezoluciji

Opis proizvoda

Adapter za instaliranje termostatskog i termo-električnog aktuatora sa ventilima serije 338, 339, 401, 402, 425, 426, 421, 422, 455 i 456.

Crteži i specifikacije

Broj dela
3D modeli
Tekst tendera
Adapter za instaliranje termostatskog i termo-električnog aktuatora sa ventilima serije 338, 339, 401, 402, 425, 426, 421, 422, 455 i 456.

Aplikacije

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi

Ova aplikacija omogućava određivanje veličine cevi i cevovoda za sprovođenje vode ili vazduha i izradu proračuna za njih, podjednako za hidraulična i pneumatska postrojenja.