664

Predmontirani razdelnik sa indikatorom temperature i čeličnim nosačima sa 1" priključkom i izlazima 3/4" M

Opis: 

Predmontirani razdelnik.
pmax radni: 6 bar.
Tmin ÷ Tmax: 5÷60 °C.
Međuosno rastojanje: 50 mm.
Sastavljen od:
- sabirnika sa ugrađenim zaustavnim ventilima sa mogućnošću montaže elektrotermičkih glava;
- razdelnika sa meračima protoka sa skalom od 0-5 l/m i regulacionim ventilima;
- završnog sklopa sa automatskim odzračnim ventilom i slavinom za punjenje/pražnjenje;
- čeličnih nosača sa mogućnošću podešavanja međuosnog rastojanja razdelnika, za montažu u ormarićima serije 659 (podesiva dubina od 80 do 120 mm) ili za montažu direktno na zid.
Pre-assembled distribution manifold.
Max working pressure: 6 bar.
Temperature range: 5–60°C.
Outlet centre distance: 50 mm.

Consisting of:
- return manifold complete with shut-off valves fitted for thermo-electric actuator;
- flow manifold with flow meters with scale 0–5 l/m and flow-rate balancing valves;
- end fittings complete with automatic air vent and drain cock;
- steel mounting brackets for use with box code 659..5
 (adjustable depth from 80 to 120 mm) or for direct wall mounting.

Downloads

Crteži:

Art.

Priključci

Broj izlaza

Izlazi

Mala kutija

Velika kutija

6646B1

1”

x 2

3/4” M

1

-

6646C1

1”

x 3

3/4” M

1

-

6646D1

1”

x 4

3/4” M

1

-

6646E1

1”

x 5

3/4” M

1

-

6646F1

1”

x 6

3/4” M

1

-

6646G1

1”

x 7

3/4” M

1

-

6646H1

1”

x 8

3/4” M

1

-

6646I1

1”

x 9

3/4” M

1

-

6646L1

1”

x 10

3/4” M

1

-

6646M1

1”

x 11

3/4” M

1

-

6646N1

1”

x 12

3/4” M

1

-

6646O1

1”

x 13

3/4” M

1

-