F0002665

Manometar za kose reducire pritiska malih dimenzija za posebnu primenu.

Opis: 

Manometar za kose reducire pritiska malih dimenzija
za posebnu primenu serije 533…H.
0÷10 bar.

Crteži: 

Code

 

Pack

Package

F0002665

manometar 0÷10 bar

1

-

 

Slični proizvodi