serie 200 tell

Capete termostatice cu Clasa A

Data

thermostatic head

Tema economiei de energie şi a reabilitării clădirilor este în atenţia comunităţii internaţionale care solicită, prin prisma protejării mediului, adoptarea unor măsuri menite să reducă consumul de energie atât în spaţii private, cât şi în cele publice.

Conform acestei viziuni, robinetele cu comandă termostatică permit modularea debitului care trece prin radiator pentru a menţine constantă temperatura internă în orice încăpere garantând atât autonomia şi confortul termic, cât şi o economie energetică care se traduce printr-o reducere la factură de aproximativ 15-20% faţă de instalaţiile cu rob

inet cu comandă manuală.Acestea din urmă lucrează, într-adevăr,  numai cu deschidere totală (sau închidere totală) şi nu permit o alegere a temperaturii de setat, creând risipă şi situaţii de confort redus.

Cea mai frecvent întâlnită situaţie, discutând despre reabilitarea clădirilor, se referă la instalaţiile de încălzire centralizată în care reglarea temperaturii ambiante este obţinută numai comandând varierea temperaturii agentului termic în raport cu temperatura aerului extern (reglaj climatic). În acest caz, utilizatorii nu au nici o posibilitate să regleze temperaturile în interiorul locuinţelor, decât prin instalarea robinetelor cu comandă termostatică (de tip tradiţional sau electronic) pe fiecare radiator. Robinetele termostatice CALEFFI au o capacitate mare de adaptare la instalaţii deja existente şi o mare sensibilitate la orice variaţie de temperatură chiar şi în condiţii neadecvate; sunt disponibile cu senzor încorporat sau cu senzor la distanţă şi pot fi conectate la sisteme de contorizare directă şi indirectă.

Certificarea TELL, Eticheta de Eficienţă Termostatică, subliniază calitatea comenzilor termostatice CALEFFI şi le recunoaşte ca încadrându-se în clasa de eficienţă A. Această clasificare garantează capacitatea lor de a contribui efectiv la economia de energie a instalaţiilor de încălzire.


tell certificateAprofundarea

Capete termostatice cu Clasa A

EUnited Valves (Asociația Producătorilor Europeni de Robinete cu sediul la Bruxelles), a elaborat o clasificare în care să plaseze produsele aferente gestionării responsabile a confortului și apei în sectorul rezidențial și, în mod special, robinetele termostatice.

Capetele termostatice CALEFFI au fost incluse în lista de produse certificate TELL Eticheta de Eficiență Termostatică, și sunt recunoscute cu clasa A de eficiență.

Această clasificare garantează capacitatea robinetelor termostatice de a contribui la economia de energie în instalațiile de încălzire.

 

Citiți mai mult: ECONOMISIREA COSTURILOR CU ÎNCĂLZIREA