Grupuri de distribuţie cu reglaj termic CALEFFI pentru instalaţii de încălzire

Data

Optimizarea confortului şi sustenabilitatea sunt posibile la ora actuală cu grupurile de distribuţie cu reglaj termic cu servomotor CALEFFI seria 167, care reglează temperatura de tur a instalaţiilor pe baza condiţiilor efective climaterice. Preasamblate, au un circuit de amestec care controlează temperatura fluxului prin vana cu trei căi comandată cu servomotor. Dacă este necesară schimbarea poziţiei sensului fluxului, sunt suficiente doar câteva operaţii.

Cum se reglează emisia cantităţii corecte de energie termică în funcţie de necesitatea efectivă?

Scopul tuturor instalaţiilor de încălzire este acela de a garanta condiţiile de confort ambiental. Acest deziderat este îndeplinit numai dacă este posibil să se regleze emiterea cantităţii corecte de energie termică în funcţie de necesarul efectiv. Această operaţiune poate fi “perturbată” de diverşi factori, cum ar fi iradierea solară sau variaţia temperaturii externe, dar şi de variaţiile de sarcină sau de gradul de ocupare al ambientului. Din aceste motive trebuie de compensat continuu efectul factorilor de mai sus, acţionând prin dispozitive ce au capacitatea de a aduce şi a menţine sistemul în parametrii doriti.

Pentru a indeplini aceste cerinţe, sunt adoptate adesea sisteme cu diverse modalităţi de reglaj a temperaturii de tur:

• Reglajul cu punct fix

Este sistemul cel mai simplu, a cărui principiu de funcţionare se bazează pe menţinerea temperaturii de tur la o valoare presetată şi constantă. Această strategie presupune menţinerea temperaturii de tur a agentului termic la o valoare egală cu aceea necesară pentru a garanta confortul termic în ziua cea mai rece din an. Acest sistem se aplică mai ales în instalaţii de dimensiuni mici cu radiatoare, încălzire în pardoseală şi în general panouri radiante. Limita acestui tip de reglaj este aceea că temperatura ambiantă se modifică de fiecare dată când se modifică condiţiile climatice externe.

• Reglajul cu punct fix compensat

La fel ca pentru reglajul cu punct fix tradiţional, temperatura de tur este menţinută la o valoare constantă. Totuşi, această valoare poate fi corectată pentru a compensa cererea efectivă de căldură, estimată prin măsurarea efectivă a saltului termic. În acest mod este posibil să se adapteze căldura emisă în funcţie de cererea efectivă, şi fără măsurarea directă a temperaturii externe. Limita acestui reglaj se datorează faptului că se realizează ulterior compensarea temperaturii de tur, fără a ţine cont în prealabil de condiţiile efective climatice externe.

• Reglajul climatic

Se bazează pe premiza că necesarul termic este proporţional cu dispersiile clădirii şi este deci condiţionat de temperatura externă. Temperatura de tur este reglată în funcţie de condiţiile climaterice efective. Aceasta este strategia de reglaj cea mai eficientă, capabilă să garanteze cel mai bun confort ambiental prin adaptarea constantă la condiţiile externe. Este utilizat în special la centralele termice din instalaţiile cu radiatoare cu robinete termostatice din clădirile rezidenţiale, dar şi la instalaţiile de încălzire în pardoseală, sau în general cu panouri radiante, pentru a face emisia termică mai confortabilă.

Caleffi interpretează cerinţa de reglare a temperaturii de tur a instalaţiilor pe baza condiţiilor climatice efective prin intermediul grupurilor de distribuţie cu reglaj termic cu servomotor din seria 167, configurate pentru a fi cuplate la un regulator de temperatură de tip climatic sau modulant. Acestea sunt grupuri preasamblate, constituite dintr-un circuit de amestec care controlează temperatura agentului termic prin intermediul deschiderii unei vane cu trei căi cu servomotor. În acest mod, fluxul de tur poate fi amestecat în mod adecvat cu acela de retur graţie acţiunii pompei de circulaţie preinstalate. Grupurile de reglaj cu servomotor seria 167 sunt de asemenea echipate cu termometre de tur şi retur, cu robinete de secţionare a circuitului secundar şi cu izolaţie preformată.

Aceste grupuri pot fi montate pe separatorul hidraulic tip colector-distribuitor din seria 559 SEPCOLL cu interaxa racordurilor de 125 mm şi colectoarele seria 550.

Termostatul de siguranţă (cod 165004) şi la brida de fixare (cod 165001) sunt opţionale.

Instalarea este foarte practică şi versatilă.

Grupurile de reglare cu servomotor din seria 167 pot fi cuplate la diverse tipuri de centraline de reglare.

Sunt disponibile două versiuni:

• una dotată cu servomotor cu comandă în 3 puncte şi alimentare la 230 V, ce poate fi racoordată la regulatoarele tradiţionale dotate cu contacte electrice pentru gestionarea turaţiei motorului în faza de reglare

• una dotată cu servomotor cu comandă proporţională şi alimentare la 24 V, ce poate fi cuplată la regulatoare moderne dotate cu cablu specific pentru controlul sub tensiune de tip 0(2) -10 V, sau control sub curent de tip 0(4) - 20 mA.

În ceea ce priveşte parametrii funcţionali sunt disponibile două modele de pompe de circulaţie în cadrul grupului. În particular se poate alege dintre grupurile de reglare cu pompă de circulaţie pentru gestionarea instalaţiilor de dimensiuni mici sau medii.

O versiune ulterioară este preasamblată cu pompă de circulaţie cu parametrii funcţionali mai mari şi vană de amestec mărită: în acest mod, graţie capacităţii mai mari a pompei de circulaţie şi pierderilor de sarcină reduse ale vanei de amestec, este posibil să se gestioneze şi instalaţii de dimensiuni medii-mari.

Documente disponibile pentru descărcare