Supapele de siguranţă

Supapele de siguranţă

Data

Supapele de siguranță reprezintă un sistem prezent în toate instalațiile, pentru că în timpul funcționării acestora, este posibil să apară situații în care este necesară evacuarea rapidă a unui anumit debit de fluid în scopul evitării creșterii în timp a presiunii din interiorul instalației. 
Există mai multe categorii de supape de siguranță în funcție de tipul de instalație pentru care sunt proiectate: 
• pentru instalațți de încălzire: sunt certificate și disponibile cu diferite tarări;       
• pentru instalații solare: proiectate pentru a rezista la temperaturi de până la 160 °C (inclusiv și versiunea cu funcție dublă pentru temperatură și presiune);
• pentru instalațiile hidrosanitare (inclusiv și versiunea cu funcție dublă pentru temperatură și presiune): proiectate pentru a fi utilizate cu apă potabilă în conformitate cu specificațiile normelor europene.
Supapele de siguranță Caleffi au o gamă largă de valori de tarare, ceea ce permite utilizarea supapei corecte în funcție de valoarea presiunii maxime de funcționare a instalației sau a generatorului de căldură.

 

DESCARCA Focus tecnico

Citi catalog de produse 2014 capitol 1