17 September 2020

Wat is het verschil tussen een filter en een vuilafscheider? Wat kun je best installeren?

De komst van nieuwe technologieën heeft geleid tot vele verbeteringen in de systemen maar ook tot de noodzaak van een volledige en continue reiniging in het gesloten circuit, met name voor het behoud van de warmtewisselaars, die steeds smallere doorgangen hebben die gemakkelijk verstopt raken.

Naast de behandeling van het water waarmee het systeem wordt gevuld, is het ook noodzakelijk om reinigingsinrichtingen te gebruiken binnen het verwarmingssysteem, zoals filters of vuilafscheiders. Het gebruik van Y-filters, zoals serie 577, kan vuildeeltjes tot een grootte van 0,40 mm tegenhouden bij de eerste doorgang. Er is echter veel onderhoud vereist om te vermijden dat de opstapeling op het filterelement de circulatie van de vloeistof hindert. De vuilafscheider, vooral in de uitvoering met magneet werkt echter volgens het bezinkingsprincipe: door een verbreding van de doorgangsdoorsnede vertraagt de vloeistof die erdoor gaat en met behulp van een intern netwerk bezinken de vuildeeltjes door de zwaartekracht, met een filtercapaciteit tot 5 µm. De onzuiverheden worden geleidelijk verzameld in het onderste gedeelte van de inrichting; de reiniging vindt echter plaats door opeenvolgende doorgangen.
 

Beide componenten, afzonderlijk genomen, voeren hun taak van het reinigen van het systeem naar beste vermogen uit, maar de oplossing die de grootste voordelen oplevert, is een combinatie van beide, met het oog op het optimaal benutten van de voordelen van elk product. Vanuit die behoefte is serie 5453 ontstaan. In deze filter-vuilafscheider is er in feite eerst een doorgang door de vuilafscheider, waarin het merendeel van de onzuiverheden wordt verzameld, en daarna door de filter die zorgt voor het verzamelen van de overblijvende deeltjes. Op die manier komt er slechts een beperkte hoeveelheid "vuil" op de filtermazen terecht, waardoor het risico van verstopping wordt verminderd en de drukverliezen in het systeem laag worden gehouden. In het gereinigde systeem maakt de aanwezigheid van de filter het mogelijk om onzuiverheden die loskomen van de leidingen of andere systeemcomponenten te verzamelen.

 

 

 

Reacties blogberichten