28 Januari 2021

DUURZAAMHEID VOLGENS ONS

We zijn een steeds evoluerend bedrijf. We streven doelen na die aan het begin van het nieuwe millennium onrealistisch zouden hebben geleken. We zijn ons ervan bewust dat innovatie niet volstaat om gelijke tred te houden met de vraag vanuit de markt: we moeten verantwoordelijkheid nemen voor de keuzes die we maken, die alle belanghebbenden en de omgeving raken. Duurzaamheid is nu een tastbaar, breed gedragen concept geworden, en verandering is niet alleen noodzakelijk en onvermijdelijk, maar wordt door velen ook verlangd. In 2015 heeft de VN-agenda voor 2030 een koers uitgestippeld voor wereldwijde duurzame ontwikkeling, en steeds meer consumenten belonen de inspanningen die bedrijven leveren om beleid uit te voeren dat erop gericht is deze doelstellingen te bereiken.

Bij Caleffi hebben we altijd strategische keuzes gemaakt door te investeren en ernaar te streven dat onze processen en praktijken een positieve impact hebben op de maatschappij en de omgeving. Voor ons betekent duurzaamheid het verzekeren van ecologisch, sociaal en economisch welzijn van toekomstige generaties door thermisch comfort te combineren met water- en energiebesparingen, wat wordt gegarandeerd door onze producten.

ALLE MATERIALEN DIE BIJ DE PRODUCTIE WORDEN GEBRUIKT, ZIJN HET RESULTAAT VAN EEN DUURZAAM PROCES

In de loop der jaren hebben we een aantal duurzame activiteiten geïmplementeerd. Een van de eerste dingen die we deden, was het upgraden van onze centrales om ze milieuvriendelijk te maken. Op de afdeling mechanische verwerking hebben we oude ventilatorapparatuur vervangen door apparatuur van de nieuwe generatie. We hebben besloten om LED-verlichting te gebruiken op verschillende afdelingen en hebben in alle afdelingen condensatieketels geïnstalleerd. De uitgevoerde moderniseringswerken betroffen ook de dakbedekking van Caleffi 1 (in Fontaneto): 36% van het 47.000 vierkante meter grote oppervlak heeft nu een modern reflecterend oppervlak. Het doel is om het project de komende jaren af te ronden, teneinde niet alleen een aanzienlijke energiebesparing te realiseren, maar ook om de werkomstandigheden effectief te verbeteren.
Geen afval en minder vervuilende materialen zijn ook een prioriteit voor Caleffi. Als producent van verwarmings- en sanitaire componenten en systemen verwerkt ons bedrijf elk jaar enorme hoeveelheden messing.
Voor bepaalde landen voldoen we aan de regelgeving die het gebruik van loodarme of loodvrije legeringen voorschrijft. Om de tijd voor te blijven, te voldoen aan de eisen van de markt voor steeds groenere producten en aan toekomstige wettelijke vereisten, maken we voor veel van onze producten, die wereldwijd worden gedistribueerd, gebruik van loodarme legeringscomponenten.

Bovendien streven we ernaar oplossingen te vinden die gericht zijn op het terugwinnen van 100% van het afval van mechanische verwerking. We installeren innovatieve systemen op machines in onze productievestigingen, zodat we ook messingresten en olie- en emulsieresiduen kunnen terugwinnen, die een cruciale rol spelen in bepaalde processen. We nemen niets als vanzelfsprekend aan en het feit dat we dit in grote aantallen kunnen doen, heeft een opmerkelijke impact op de productie: met ons olieterugwinningssysteem kunnen we meer dan 50% van de olie die we in een jaar gebruiken (90.000 liter) terugwinnen en het TTS-systeem kan 100% van de geproduceerde spaanders zeven, sorteren en terugwinnen (meer dan 6.500.000 kilo).

 

Jaarlijks wordt in onze fabrieken 1.000.000 kilo hoogwaardige kunststoffen verwerkt. Meer dan 10 jaar geleden hebben we ons definitief ontdaan van schroot en freesmateriaal. Door onze productiefaciliteiten voortdurend te vernieuwen, kunnen we vandaag tot 98,5% hergebruiken en recycleren, waarbij we alles verzamelen wat gereinigd en hergebruikt, opnieuw gefreesd en teruggevoerd kan worden aan de machine, of alles sorteren wat gerecycleerd kan worden door externe bedrijven.
Ons grote terugwinningsproject omvat ook plastic verpakkingen: voor sommige lijnen en voor specifieke klanten gebruiken we geen krimpfolie meer en hebben we ons verpakkingssysteem aangepast. Dit laat ons toe per jaar tot 6 ton minder cellofaan te gebruiken.

De afgelopen twee jaar is het bedrijf langzaam afgestapt van papier en karton. We hebben een nieuw afvalsorteersysteem geïntroduceerd door op strategische plaatsen 21 verticale persen te installeren om enorme hoeveelheden karton (en inkomende plastic verpakkingen) te verdichten tot compacte balen, die volledig worden gerecycleerd.

Uit de recyclage van karton voorkomen we dat er minstens 300 ton CO2 vrijkomt in de atmosfeer. Dat is evenveel als 2.000 nieuwe bomen planten.

TOEKOMSTPLANNEN?

We werken aan verschillende projecten op vlak van ecologische duurzaamheid. Daarnaast kijken we naar oplossingen waarmee we technopolymeren op een milieuvriendelijke manier kunnen kleuren en tot 100% van het naverwerkingsafval kunnen terugwinnen. Kortom, we stoppen nooit.

85% VAN ONZE GRONDSTOFFEN IS AFKOMSTIG UIT ITALIË

We hebben een gedeelde duurzaamheidsvisie. Ons doel is een positieve dynamiek uit te bouwen met onze leveranciers, ons personeel en onze klanten. We kennen al onze leveranciers goed en hebben met velen van hen vertrouwensrelaties opgebouwd die we in de loop der jaren hebben onderhouden, aangezien zij die met ons samenwerken dezelfde normen voor ethiek, maatschappij en kwaliteit moeten naleven die we onszelf hebben opgelegd. De afgelopen jaren hebben we ervoor gekozen om een korte toeleveringsketen aan te houden: 98,7% van de grondstoffen die vandaag worden gebruikt voor de productie van Caleffi-producten zijn namelijk afkomstig uit Europa en 85% uitsluitend uit Italië. Deze bewuste keuze stelt ons in staat om onze leveranciers direct en continu te monitoren, de CO2 -uitstoot aanzienlijk te verminderen en ervoor te zorgen dat we onze materialen niet inkopen in landen waar menselijke arbeid niet wordt gewaardeerd, gerespecteerd en ontwikkeld.

CALEFFI GREEN

Caleffi Green is een project dat sterk wordt ondersteund door onze directeur, Marco Caleffi, die altijd actief betrokken is geweest bij het promoten van duurzame waarden. Dit project is opgezet om het bewustzijn te vergroten over de rol die we allemaal kunnen spelen en hoe we kunnen bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Hoe? Door tastbare, groene acties te ondernemen binnen ons bedrijf, zoals overstappen op plasticvrije verpakkingen, wegwerpplastic vervangen door composteerbare en biologisch afbreekbare materialen, andere vervuilende materialen elimineren en systemen en apparatuur introduceren die minder belastend zijn voor het milieu.
We gebruiken geen plastic flessen meer en alle medewerkers hebben hun eigen waterflessen. De 125.000 bekers die we elk jaar gebruiken, zijn allemaal gemaakt van composteerbare cellulose uit gecontroleerde, regelmatig aangeplante bossen.

ENKELE CIJFERS OVER DUURZAAMHEID BIJ CALEFFI
(referentiejaar 2019)

 • Elk jaar wordt meer dan 70 ton papier en karton teruggewonnen uit onze productie-, kantoor- en logistieke zones.
 • Geïntegreerd systeem met balen karton - ook kantineverpakkingen, die zelfs goed zijn voor 100%.
 • 17 ton gerecupereerd polyethyleen - 100% van het afval binnenkomende verpakkingen en uitpakken op de productieafdeling
 • Verpakking voor bepaalde lijnen/Specifieke klanten willen geen plastic meer - geen krimpfolie meer.
 • Het verpakkingssysteem is aangepast - 50 kg
 • Padprinting: waar mogelijk schakelen we over op lasering
 • Bij het transport wordt polyethyleen met 60% gereduceerd: van 720 kg tot 288 kg
 • Op de terreinen gebruikte plastic flessen 100% geëlimineerd 
 • Gerecycleerd kunststofafval: 98,5% (hergebruik of externe verwerkers)
 • Resten van kunststofafval: 1,5%
 • Wat het gebruik van Ecobrass betreft: het percentage gebruikt Ecobrass is gestegen van de eerste 1% in 2015 tot ongeveer
  11% vandaag (2019).
 • In 2019 produceerden de zonnepanelen op de CUBOROSSO 23.000 kWh elektriciteit.
 • Een oppervlakte van ongeveer 17.000 m2 was bedekt met reflecterende isolatie, dus ongeveer 36% van het totale afgedekte oppervlak (47.000 m2). Ons doel is om alles te bedekken.
 • Door het beheer ervan te verbeteren, hebben we de hoeveelheid water voor airconditioning met ongeveer 33% verminderd.
 • Methaangasverbruik: in 2019 hebben we ongeveer 18% minder methaangas verbruikt dan in 2018