07 Maart 2018

DISCALSLIM® - De compacte oplossing voor luchtafscheiding

Traditionele luchtafscheiders zijn over het algemeen nogal groot. Het is niet altijd gemakkelijk een plek te vinden om ze te plaatsen, vooral als het gaat om wandketels. Om deze reden werd DiscalSlimⓇ ontwikkeld, de nieuwe compacte en verstelbare luchtafscheider van Caleffi.

Doordat het product compact en verstelbaar is, kan het worden geïnstalleerd in kleine ruimtes, zowel op verticale als op horizontale leidingen, zolang men ervoor zorgt dat de ontluchtingskamer verticaal blijft.

DiscalSlimⓇ is ontwikkeld met een speciaal intern element dat een deel van de volumestroom naar de ontluchtingskamer leidt. Hier zal de vloeistof langzamer stromen en zal deze worden verdeeld door klepjes in de secundaire kamers, die turbulenties veroorzaken.
Dankzij deze mini draaikolken zullen de microluchtbellen zich in de stroom afscheiden, en zich verzamelen in de onderzijde van de kamer. Nadat ze zich hebben verzameld en grotere bellen hebben gevormd, zullen ze naar boven drijven via afvoerkanalen naast de vlotter.
De lucht die in de kamer overblijft zorgt voor een daling van de interne vlotter, waaraan de zwenkarm verbonden is. Als gevolg van deze beweging gaat de automatische ontluchtingsklep open en wordt de opgeslagen lucht afgevoerd. DiscalSlimⓇ beschikt over een hygroscopisch veiligheidskapje dat ongewenste vloeistoflekkages verhindert.


ADVIES VOOR DE INSTALLATEUR
Teneinde de installatie te beschermen moet het toestel worden geïnstalleerd op de toevoerleiding, zodat het de microluchtbellen kan afvoeren voordat ze het systeem beschadigen.


CONSTRUCTIEDETAILS
DiscalSlimⓇ beschikt over een hygroscopisch veiligheidskapje, bestaande uit speciale schijven van cellulosevezel, die verdubbelen in volume zodra ze in contact komen met water en de klep afsluiten. Dit systeem voorkomt het lekken van vloeistof en vermijdt mogelijke schade in het geval van lekkage. Het is bovendien mogelijk om toegang te krijgen tot de ontluchtingskamer voor onderhoud en reiniging van het apparaat.
Bij het verwijderen van het kapje kan men het mechanisme voor de opening van de luchtafvoerleiding er in zijn geheel uit nemen.


DE THEORIE > DE WATERBEHANDELING
De waterbehandeling heeft een fundamentele rol voor de efficiëntie van klimaatinstallaties. Men heeft hier echter niet alleen te maken met een chemisch-fysische klimatisering maar ook een mechanische, met name slibafvoer en ontluchting van de vloeistof die in het systeem circuleert.
De ontluchting is essentieel bij het voorkomen van geluidsoverlast of thermische storingen in de eindpunten, alsook in het voorkomen van corrosie en cavitatie, die de levensduur van de onderdelen en de installatie aanzienlijk zouden verkorten.

Corrosie ten gevolge van oxidatie is een chemische reactie die plaatsvindt bij de aanwezigheid van zuurstof. Dit zorgt voor een uitwisseling van ijzerionen tussen de vloeistof en de metalen onderdelen waarmee het in contact is getreden. Deze reactie veroorzaakt perforaties in de leidingen en in de componenten, zoals ook de vorming van magnetiet en onzuiverheden die de warmtewisselaars kunnen verstoppen, de magnetische rotor van de pompen kunnen blokkeren, of de kleinere doorgangen van de kleppen verstoppen, zodat de werking ervan wordt belemmerd.
De cavitatie is daarentegen een zuiver mechanisch fenomeen dat afhangt van de doorlopende statusveranderingen die plaatsvinden binnenin het gesloten circuit. De verwarming die de vloeistof ondergaat in de warmtewisselaars zorgt ervoor dat de opgeloste lucht wordt gescheiden van het water, en dat deze wordt omgezet in microbellen van damp. In de nabijheid van de waaier van de pompen, of tijdens het doorkruisen van de regelingselementen, ondergaan deze microbellen een nieuwe verandering in hun toestand, die veroorzaakt wordt door de vertraging of de wijziging van de druk, waardoor ze imploderen en de onderdelen zelf beschadigen.
Vaak denkt men dat het voldoende is op te letten tijdens het vullen van het circuit. Dit is natuurlijk een goed startpunt, maar is zeker niet voldoende om te voorkomen dat er luchtbellen ontstaan. De lucht dringt het systeem binnen via het vulwater, opgelost in het water zelf.
De installatie van automatische ontluchters om lucht af te voeren zorgt ervoor dat de bellen die door het samenkomen van de microbellen zijn gevormd, worden verwijderd. Deze werken helaas alleen goed in de "rustgebieden", zoals de gedeeltes waar de vloeistof een beperkte snelheid heeft, of zelfs stilstaat. Ofwel op het boveneinde van de kolommen, waar dus de aanwezige lucht reeds een deel van het systeem of dat van zijn onderdelen heeft doorkruist.

Om de lucht uit het systeem te verwijderen, zijn speciale apparaten nodig: luchtafscheiders speciaal ontworpen om de lucht van de vloeistof te scheiden. Ze hebben een vergrote dwarsdoorsnede die de snelheid vertraagt, waardoor de microbellen botsen en samen kunnen groeien totdat de hydrostatische druk voldoende is om ze van het water te scheiden. Dit effect wordt verder versterkt door een spaakachtig metalen gaas, waardoor wervels ontstaan en microbellen vrijkomen. Eenmaal gescheiden van de vloeistof stijgt de lucht naar de bovenkant van het apparaat, waar het door een automatische ontluchtingsklep uit het systeem wordt verwijderd.

Klik hier voor meer productinformatie.