681

DARCAL - Spojnica za jednoslojne i višeslojne plastične cevi

Opis: 

Spojnica za jednoslojne i višeslojne plastične cevi.
pmax radni: 10 bar.
Tmin÷Tmax:
5÷80 °C (PE-X)
5÷75 °C (višeslojne cevi 95 °C).
Hromirana.
 

Downloads

Crteži: 

Art.

 

Øunutrašnji

Øspoljašnji

Mala kutija

Velika kutija

681000

23 p.1,5

7,5-8

12-14

10

100

681002

23 p.1,5

9-9,5

14-16

10

100

681001

23 p.1,5

9,5-10

12-14

10

100

681006

23 p.1,5

9,5-10

14-16

10

100

681015

23 p.1,5

10,5-11

14-16

10

100

681017

23 p.1,5

10,5-11

16-18

10

100

681024

23 p.1,5

11,5-12

14-16

10

100

681026

23 p.1,5

11,5-12

16-18

10

100

681035

23 p.1,5

12,5-13

16-18

10

100

681044

23 p.1,5

13,5-14

16-18

10

100

Slični proizvodi