Cookies

Abychom zajistili jednoduchou a efektivní práci této webové stránky, využívá tato webová stránka cookies. Tyto cookies jsou textové soubory minimální velikosti, které se se ukládají do adresáře internetového prohlížeče návštěvníka webu. Existuje několik typů cookies, avšak shrneme-li jejich popis, slouží ke zefektivnění práce webu. Typy cookies, které jsou použity na tomto webu najdete níže i s popisem jejich funkce.

Analytické cookies

Tyto cookies mají za úkol shromažďovat informace a používání webu. Vlastník webu může tyto informace následně využít ke statistické analýze vedoucí ke zjednodušení a zlepšení práce webu a také ke sledování jeho správné funkce. Tento typ cookies podává anonymní informace o aktivitě na webu a jeho jednotlivých stránkách a také o tom, jakým způsobem uživatelé stránku vyhledají. Cookies této kategorie jsou zasílány administraci jednak ze samotného webu a také s domén vlastněných třetí stranou. Více podrobných informací o cookies naleznete pod tímto odkazem.