21 May 2021

Yaygın ve sürdürülebilir bina otomasyonu için Eubac ile birlikte çalışıyoruz

Binaların akıllı, verimli ve sürdürülebilir olduğu bir dünya inşa etmeye çalışan Avrupa Bina Otomasyon ve Kontrol Derneği Eubac'ın bir parçasıyız.
Derneğin üyeleriyle ortak bir yaklaşımı paylaşıyor olmak; daha hazır olmamızı ve mesajımızı Avrupa düzeyinde daha net bir şekilde iletmemizi sağlıyor.

2030 Ajanda'sının hedeflerine ulaşmak ve 2050 yılına kadar tamamen karbonsuzlaştırmayı gerçekleştirmek istiyorsak kararlı adımlar atmamız gerekiyor. İlk adımımız, direktifleri, özellikle de EPBD'yi iyileştirmek için çalışmaktır. Çünkü bu sayede uygun sistemler kurulmasıyla elde edilebilecek enerji tasarrufları mümkün olacaktır.

Dünya Çevre Günü, aktif olarak işbirliği yaptığımız Eubac projesini tanıtmak için bir fırsattır.

DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ NEDİR?

Sustainability

"Teknik Bina Sistemleri için Sistem Balanslama: Enerji Tasarrufu ve Konfor için büyük bir fırsat" başlıklı yayın, dekarbonizasyona giden yolu açmayı hedefliyor. Eubac ile birlikte, balanslama sistemlerinin enerji verimliliğini arttırdığına ve bunun sonucunda sorumlu tüketim ve üretim hedeflerine ulaşmanın yanı sıra şehirleri ve toplumları sürdürülebilir kılmak için büyük bir güç olduğuna inanıyoruz. En kısa sürede mevcut mevzuata dâhil edilmesini umuyoruz.

Aşağıda, yayından bir alıntı yer almaktadır:

‘Avrupa'daki binaların % 95'inin iyi balanslanmış ısıtma sistemlerine sahip olmadığı tahmin ediliyor.
Bununla birlikte çok sayıda çalışma, özel, kamu veya konaklama amaçlı kullanılan binalarda -radyatörlerle merkezileştirilmiş veya bağımsız sistemlerde-, balanslama sistem çözümünün büyük miktarda enerji tasarrufu sağlayabileceğini göstermiştir.’

Balanslama, Avrupa'nın yeşil ekonomiye geçişine nasıl katkıda bulunur?

Kullanıcılar ve çevre için optimum enerji performansını garanti altına alarak. Bu, kullanıcılar için rahatlık; ayrıca hem kullanıcıların hem de çevrenin yararına olacak şekilde tüketimin azaltılması anlamına gelir.

‘Dublin Technological University tarafından yürütülen bir araştırma, Avrupa'da evsel ısıtma sistemlerinin dağıtımını optimize etmenin 22,6 Mtoe (milyon ton eşdeğer petrol) potansiyel tasarrufla sonuçlandığını göstermiştir.’

Peki, hangi ürünlerimiz atmosfere salınan CO2 emisyonunun azaltılmasına yardımcı olabilir ve hangi ürünlerimiz çevre dostudur?

Bunları, Balanslama Sistem Bileşenlerine adanmış bu kılavuzda bir araya getirdik.

Eubac yayınına ulaşmak için