04 Şubat 2020

Fark Basınç Kontrol Vanası nasıl boyutlandırılır?

Fark Basınç Kontrol Vanası, bir tesisat devresinin 2 noktası arasındaki basınç farkını ayarlanan değere göre sabit bir seviyede tutar. Balans vanası (kesme ve ön ayar vanası), devrenin fark basınç ayar vanası tarafından kontrol edilen bölümüne sağlanan termal akışkanın debi değerini ayarlar. Fark basınç değerlerini önceden belirlenmiş olan tasarım debisi değerlerine uygun olacak şekilde ayarlamak, değişken debili sistemlerde gürültü ve yüksek akış hızı oluşumunu önler; ancak hepsinden önce sistemde iyi bir denge sağlar.

Çoğu zaman, bu cihazların boyutlandırılmasının tesisat borularının boyutlarına dayandığına inanılır. 
Ama fark basınç kontrol vanasını doğru bir şekilde boyutlandırmak için; proje debisini ve ilgili devrenin toplam basınç kayıplarını bilmek oldukça önemlidir. Bu verileri bildikten sonra, uygun cihazı seçmek için cihazın teknik broşüründeki tabloya bakmamız gerekmektedir.

Boyutlandırma yöntemi:

Gc = devreye ait tasarım debisi 
Δpc = Gc değerine karşılık gelen devrenin basınç kaybı 
Δpvp = diferansiyel basınç ayar vanasının basınç kaybı
Δpvb = balans vanasının basınç kaybı
ΔpH = devrenin toplam basınç kaybı = Δpvb + Δpc + Δpvp

Boyutlandırmayı daha net hale getirmek için, aşağıda paylaşılan örneği birlikte ele alalım.

Proje verilerine göre:

Gc = 0.8 m3/s
Δpc = 20 kPa

Δpayar tablosu kullanılarak, basınç farkı = Δpc = 20 kPa olarak ayarlandığında Gc değerinin Gmin ile Gmax arasında olduğu boyuttaki bir vana seçilir.

Aşağıdaki tabloda, 20 kPa (1) ayarında, Gc (0,8 m3/s) değerinin DN 20 (4) vana boyutu için Gmin (2) ve Gmax (3) değerleri arasında olduğu sarı renk ile vurgulanmıştır.

Dolayısıyla ayar gereksinimleri, basınç kaybı ve kurulum maliyeti dikkate alındığında doğru seçim DN 20 olacaktır.